MANUALE ȘI CULEGERI DE

INFORMATICĂ

PENTRU GIMNAZIU ȘI LICEU

Lista cărților publicate
Editura noastră oferă de peste 28 de ani manuale şcolare aprobate M.E.N. şi auxiliare ce respectă programa şcolară, precum şi cursuri de Informatică şi T.I.C., utile oricărei persoane care doreşte să se pregătească în aceste domenii.

ULTIMELE NOUTĂȚI

(format electronic, exclusiv ebook, pdf)


PENTRU LICEU

(toate respectă programa aprobată M.E.N.)


COMPETENȚE DIGITALE

(utile oricărei persoane dorește să învețe să folosească suita Microsoft Office și nu numai...)


CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII


PENTRU GIMNAZIU

("înveți o meserie" ca mic programator...)

Verificați disponibilitatea cărților în format tipărit ori vedeți lista celor electronice accesând legăturile de mai jos: